BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, Giá 2000.000 VND 

!!! Lấy số từ 6h00 đến 18h00 hàng ngày.

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 4 cái 500k )

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !